Mô hình song ngữ đầu tiên tại Đồng Nai – Trường TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng

Đồng cảm với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có nhân cách và trình độ tri thức để hội nhập với sự tiến bộ của nhân loại trong thế kỷ 21. Trường Song Ngữ Lạc Hồng được khai sáng và bắt đầu năm học đầu tiên vào tháng 8/2011 theo mô hình song ngữ toàn cấp phổ thông, mô hình song ngữ đầu tiên tại Đồng Nai.

Với phương châm “dạy thật – học thật - thi thật - kết quả thật”. Trường đã xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến; tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo kinh nghiệm, đội ngũ giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài đạt chuẩn và trên chuẩn biết tôn trọng và hết lòng vì học sinh. Ngoài ra trường cũng hoàn thành khu nội trú khang trang, rộng rãi phục vụ cho những học sinh ở xa.

Trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; chú trọng phát triển kỹ năng học tập - giao tiếp. Khuyến khích sự tự tin, độc lập, năng động, sáng tạo; ứng dụng các giải pháp giáo dục, công nghệ, quản lý tiên tiến. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, trật tự làm tiền đề phát triển bền vững và ổn định.

Trường Song Ngữ Lạc Hồng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh, thực sự mong muốn con mình có trình độ phổ thông chất lượng cao để tốt nghiệp tú tài và bước vào đại học - trình độ ngoại ngữ để du học nước ngoài với bằng ngoại ngữ quốc tế - trình độ tin học làm phương tiện nghiên cứu phát triển mọi mặt. Trình độ văn - thể - mỹ toàn diện…

TIN MỚI

KẾT NỐI VỚI MẠNG XÃ HỘI